မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဦးအောင်ခိုင်မင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခGTHS
(လက်ခုပ်ကုန်း)တွဲဖက်
ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်လှိုင်လ/ထကထိက
​ဒေါ်သီတာဦးလ/ထကထိက
​ဒေါ်သန္တာလ/ထကထိက
​ဒေါ်ဇင်ဇင်မာလ/ထကထိက
​ဒေါ်ဥမ္မာအောင်နည်းပြ
​ဒေါ်အိအိဖြိုးဝေနည်းပြ
​ဒေါ်အိရွှေစင်နည်းပြ
​ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်းနည်းပြ
၁၀​ဒေါ်ဝင်းပပရွှေဓါတ်/ကျွမ်း(၄)
၁၁ဦးဝေဖြိုးကျော်ဓါတ်/ကျွမ်း(၄)