စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ


နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား

မင်္ဂလာပါ။  စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌါနမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်။ စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ ဌာနတွင်  စက်မှု နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ကျောင်းသားများအား အရည်အသွေးပြည့်ဝသော နည်းပညာများ သင်ကြားပို့ချပေးရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း များ ရရှိစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။ ကျွန်မတို့ စက်မှု အင်ဂျင်နီယာဌါနတွင် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ် နှင့် တတိယနှစ် ဆိုပြီးသုံးနှစ်ဆက်တိုက် စာတွေ့၊လက်တွေ့ပိုင်းကို အခြေခံမှစ၍ ကျွမ်းကျင်အဆင့် ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် အထူးကြပ်မတ်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။ စက်မှုနည်းပညာ ဘာသာရပ်များ သင်ကြား တတ်မြောက်ပြီးနောက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ ဌာနမှကျွမ်းကျင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာရှင်လောင်း များကို မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် ပညာအမွေ လက်ဆင့် ကမ်းနိုင်ရန် စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ  ဌာနမှ ဖိတ်ခေါ် ကြိုဆို လိုက်ပါတယ်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

  • Engine Service and maintenance
  • Lathe Machine Operator
  • Milling machine operator
  • CNC machine service and operator
  • Aircon service and maintenance
  • Welding Service (Basic Arc Welding)

MP

Accordion Sample Description
No.YearSubjectCode
A.G.T.I Year IMyanmar(M-11011) (M-12011)
English
(E-11011) (E-12011)
Mathematics
(EM-11011) (EM-12011)
Engineering Science
(ES-11011) (ES-12011)
Engineering Mechanics
(ME-11015) (ME-12015)
Basic Technical Drawing
(ME-11011) (ME-12011)
Workshop Technology
(ME-11012) (ME-12012)
Principles of Electrical Technology (EP-11013) (EP-12013)
Accordion Sample Description
No.YearSubjectsCode
A.G.T.I Year IIEnglish
(E-21011/E-22011)
Mathematics
(EM-21021/EM-22021)
Engineering Drawing
(ME-21021/ME-22021)
Strength of Materials
(ME-21014/ME-22014)
Thermodynamics
Internal
(ME-21013/ME-22013)
Combustion Engines
(ME-21023/ME-22023)
Theory of Machines
(ME-21015/ME-22015)
Production Technology (ME-21022/ME-22022)
No.YearSubjectsCode
A.G.T.I Year IIIEnglish (E-31011/E-32011)
Refrigeration and Air-conditioning (ME-31017/ME-32017)
Automotive Technology
(ME-31035/ME-32035)
Internal Combustion Engine (ME-31033/ME-32033)
Fluid Mechanics (ME-31016/ME-32016)
Control Technology (ME-31026/ME-32026)
Design of Machine Elements (ME-31031/ME-32031)
Estimating & Shop Management (ME-31018/ME-32018)