အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ

နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား

မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာနကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနကို အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လပွတ္တာ)တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ဤဌာနတွင် AGTI ဒီပလိုမာသင်တန်းများ အတွက် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်တို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်။ စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ကျောင်းသားဦးရေမှာ ၄၀ ခန့်ရှိပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနရှိ ဆရာ ၊ ဆရာမများသည် ကျောင်းသူ/ သား များကို စမတ်ကျသော သင်ကြားမှု/သင်ယူမှုများမှတစ်ဆင့်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင် မှု များအား နောက် ဆုံး ပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်  သင်ကြားပေးပါသည်။ ဌာန၏ ရည်ရွယ် ချက် မှာ ကျောင်းသူ/ သား များအား အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဆန်းသစ် တီထွင်မှု စွမ်းအား များဖြင့် ပြည့်ဝသော အရည်အသွေးရှိသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရေးကိုပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့် နည်းပညာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ထူးချွန်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ပိုမိုရရှိရန်  ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

  • Telecommunication Operator(MPT, Mytel, Ooredoo, etc)
  • Broadcasting Station (MRTV, FM Radio, etc)
  • Microwave Communication (Mobile)
  • Networking Management (Switch, Router)
  • Fiber Installation and Maintaining

EC

Accordion Sample Description
No.YearSubjectsCodeHours
1.A.G.T.I(Year.I)MyanmarM-11011,1201130 hrs
2.EnglishE-11011,1201190 hrs
3Engineering MathematicsEM-11011,1201190 hrs
4Engineering ScienceES-11011,12011120 hrs
5Engineering MechanicsME-11011,1201190 hrs
6Basic Technical DrawingME-11011,12011180 hrs
7Circuit AnalysisEcE-11011,12011120 hrs
8Digital ElectronicsEcE-11022,12022150 hrs
9Electronics LaboratoryEcE-11016,1201690 hrs
10Electrical LaboratoryEcE-110161202690 hrs
Accordion Sample Description
No. Year Subjects Code Hours
2A.G.T.I(Year II) English EcE-21011,22011 90 hrs
Engineering Mathematics EM-21021,22021 90 hrs
Analog ElectronicsEcE-21021,22021 180 hrs
Electronic Communication Systems EcE-21012,22012 180 hrs
Computer & Programming EcE-21014,22014 150 hrs
Electrical MachinesEP-21043,22043 120 hrs
Electronics Laboratory EcE-21016,22016 120 hrs
Electrical LaboratoryEcE-21026,22026 120 hrs
No. Year Subjects Code Hours
3A.G.T.I(Year III) English E-31011,32011 90 hrs
Applied Electronics EcE-31031,32031 180 hrs
Electronic Communication Systems EcE-31012,32012 120 hrs
Industrial Electronics and Control EcE-31051,32051 150 hrs
Data Communication and Networking EcE-31022,32022 90 hrs
Microprocessor Technology EcE-31013,32013 90 hrs
Electronics Laboratory EcE-31016,32016 120 hrs
Communication Laboratory EcE-31036,32036 90 hrs
Control Laboratory EcE-31046,32046 120 hrs