ကျောင်းသမိုင်းအကျဉ်း

၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့တွင် လပွတ္တာခရိုင်၊ ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲတွင် အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်း ကျောင်း အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြင်စလူ မြို့မှ လပွတ္တာ(၃)မိုင်မြို့သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပွတ္တာ)အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။